Trung tâm khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng tìm kiếm câu hỏi của bạn

Nếu không có câu hỏi bạn đang tìm?

Câu hỏi thường gặp Danh sách

 1. QCMS là gì?

  CMS (Hệ thống giám sát trung tâm) là hệ thống có thể tích hợp và quản lý thông tin được tạo ra bởi các máy phun vào một mạng.

  Thông tin sản xuất và điu kiện đúc do máy ép phun tạo ra được thu thập từ máy tính của máy chủ và được quản lý bằng hệ thống DB, 

  đồng thời có thể theo dõi thời gian thực của máy ép phun tại hiện trường thông qua máy chủ từ nhiều PC từ xa.

   
 2. QVui lòng cho tôi biết về quy trình ép phun.

  Thứ tự ép phun như sau.

  Cài đặt nhiệt độ của máy ép phun và bộ điu khiển nhiệt độ khuôn, kiểm tra làm khô vật liệu, kiểm tra chất lượng nóng chảy

    Kiểm tra và cài đặt máy phun (điu chỉnh khuôn, lực ép khuôn, đóng mở khuôn, đầu phun, vòi phun, v.v.)

    Kiểm tra khuôn (kiểm tra bảo vệ khuôn, b ngoài khuôn và kiểm tra lõi, kiểm tra đường làm mát)

    Cài đặt đồng hồ đo (tốc độ đo, áp suất ngược, chống tràn, v.v.)

    Tìm khối lượng cân (Khối lượng cân: khối lượng phun + áp suất giữ dự kiến ​​+ lượng đệm)

    Phun nhiu lần (thời gian phun, tốc độ phun, áp suất phun, khoảng cách phun, v.v.)

    Cài đặt áp suất giữ và thời gian giữ

  Giải quyết khiếm khuyết và tối ưu hóa quy trình

   
 3. QTôi tò mò về các tiêu chí chính của hiệu suất máy ép phun.

  Các tiêu chí chính đại diện cho hiệu suất của máy ép phun là lực ép khuôn và khối lượng phun.

  Lực ép khuôn là giá trị lớn nhất của lực siết khuôn và khối lượng phun là con số thể hiện dung tích phun lớn nhất của một lần phun.

   
 4. QTôi có thể kiểm tra thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm ở đâu?

  Bạn có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách tải xuống catalogue thông số kỹ thuật chung từ menu [Trung tâm PR - Catalogue].

   

Woojin Plaimm CEO : Kim Ik-hwan
Address : Woojinplaimm-ro 100, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
FAX : +82 043-543-1420
TEL : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.