Trung tâm khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng tìm kiếm câu hỏi của bạn

Nếu không có câu hỏi bạn đang tìm?

Câu hỏi thường gặp Danh sách

 1. QQuy trình dịch vụ khách hàng như thế nào?

  Bạn có thể kiểm tra quy trình trong menu [Giới thiệu công ty - Global Woojin-Speed Club] và trình tự tiến hành quy trình dịch vụ khách hàng như sau.

     Đăng ký thông tin trong ứng dụng Speed ​​Club

  Tư vấn kỹ thuật với các chuyên gia kỹ thuật máy ép phun

  Phân công kỹ sư phụ trách

    Kỹ sư phụ trách chẩn đoán và sửa chữa tại chỗ

  Hoàn thành nhanh chóng dịch vụ


  Khi sử dụng APP, bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ đa dạng và tiện lợi như kiểm tra trạng thái tiến độ theo thời gian thực và truy vấn lịch sử kết quả dịch vụ.

  Nếu cần, bạn có thể kết nối với Phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp 1644-0990.

   
 2. QTôi muốn biết về phí dịch vụ và thời gian bảo hành.

  Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết bằng cách nhấp vào nút Quy định điều hành dịch vụ ở cuối menu [Giới thiệu v chúng tôi - Global Woojin - Speed Club].

  Bạn có thể kiểm tra thông tin phí dịch vụ, tiêu chuẩn tính thời gian bảo hành, thông tin tiêu chuẩn bảo hành chất lượng cho từng bộ phận cụ thể.

   
 3. QSố điện thoại và giờ làm việc của Phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp là gì?

  Phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp của Woojin Plaim hoạt động như sau.

  - Số điện thoại: 1644-0990

  - Thời gian làm việc:

   

Woojin Plaimm CEO : Kim Ik-hwan
Address : Woojinplaimm-ro 100, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
FAX : +82 043-543-1420
TEL : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.