Trung tâm khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng tìm kiếm câu hỏi của bạn

Nếu không có câu hỏi bạn đang tìm?

Câu hỏi thường gặp Danh sách

 1. QTôi có thể kiểm tra thông tin như điều khoản sử dụng và chính sách hoạt động ở đâu?

  Bạn có thể kiểm tra các điu khoản và điu kiện bằng cách chọn nút Cài đặt sau khi chọn thanh menu ở trên cùng bên trái.

   
 2. QTôi có thể hủy thông báo đẩy không?

  Thông báo đẩy có thể được chấp nhận hoặc hủy bằng cách chọn nút Cài đặt sau khi chọn thanh menu ở trên cùng bên trái.

   
 3. QThông báo đẩy có thể được chấp nhận hoặc hủy bằng cách chọn nút Cài đặt sau khi chọn thanh menu ở trên cùng bên trái.

  Trừ khi rút khỏi tư cách thành viên, bạn có thể đăng nhập bằng ID hiện có của mình và lịch sử của bạn sẽ được giữ nguyên.

   
 4. QĐiều gì xảy ra với hồ sơ hiện có của tôi nếu tôi rút khỏi tư cách thành viên?

  Theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân, hồ sơ trước đây sẽ biến mất.

  Nếu cần, bạn có thể kiểm tra lịch sử bằng cách liên hệ với Trung tâm khách hàng.

   
 5. QTôi có thể kiểm tra thông tin trong ứng dụng nếu không nhận được A/S trong quá trình xử lý dịch vụ không?

  Nếu bạn không nhận được A/S, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái “Dự kiến đến thăm lại” được hiển thị trong menu Hiện trạng tiến hành và nhận được A/S sau khi được phân công lại nhân viên phụ trách từ Trung tâm khách hàng.

   
 6. QTôi có thể kiểm tra chi tiết báo cáo kết quả chỉ thông qua ứng dụng không?

  Bạn có thể kiểm tra báo cáo kết quả trong ứng dụng và email đã đăng ký.

  Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xem nội dung báo cáo kết quả của ứng dụng trước 15 ngày và chỉ báo cáo lịch sử đã qua 15 ngày.

  Nếu bạn cần nội dung, bạn có thể yêu cầu gửi qua email.

   
 7. QLàm cách nào để xác minh danh tính nếu đó không phải là điện thoại di động của tôi?

  ID trong ứng dụng SPEED CLUB là ID duy nhất cho mỗi khách hàng và có thể được sử dụng bởi nhân viên thuộc công ty khách hàng.

  Nếu cần, bạn có thể đin vào giấy chứng nhận con dấu công ty và thỏa thuận đăng ký thành viên, và trung tâm khách hàng có thể xử lý.

   
 8. QKhông thể cài đặt ứng dụng trên iPhone?

  Hiện tại, bản phát triển chỉ dành cho Android.

  Trang web sẽ được phát triển để người sử dụng iPhone và người phụ trách ở nước ngoài có thể đăng ký A/S trong tương lai.

   
 9. QLàm cách nào để thay đổi người phụ trách chính?

  Trên màn hình Thông tin của tôi, chọn nút cài đặt thông tin người phụ trách, chọn người phụ trách mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn nút chỉnh sửa.

  Sau đó, hãy đánh dấu vào người phụ trách chính trên màn hình này và tiến hành Xác minh danh tính là bạn hoàn tất sửa người phụ trách chính.

   
 10. QCó bao nhiêu người có thể đăng ký làm nhân viên phụ trách công ty khách hàng?

  Bạn có thể đăng ký tối đa 5 người.

   
 11. QLàm cách nào để hủy đăng ký A/S?

  Nếu bạn nhấp vào nút Trạng thái tiếp nhận để hiện Lịch sử tiếp nhận.

  Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách chọn Xem chi tiết cho nội dung tiếp nhận bạn muốn hủy.

  (Nếu trạng thái của bạn là “Đang xử lý” hoặc “Hoàn tất công việc”, thì bạn không thể hủy.)

   
 12. QNếu bạn nhấp vào nút Trạng thái tiếp nhận để hiện Lịch sử tiếp nhận. Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách chọn Xem chi tiết cho nội dung tiếp nhận bạn muốn hủy. (Nếu trạng thái của bạn là “

  Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm bằng cách chọn cài đặt thông tin liên hệ trên màn hình thông tin thành viên.

   
 13. QXử lý trước là gì?

  Xử lý trước là một chức năng được chẩn đoán bởi chuyên gia ép phun dựa trên nội dung A/S tiếp  

 14. QTôi nên làm gì nếu không biết chính xác các triệu chứng trong trường nhập triệu chứng khi gửi A/S?

  Bạn có thể chọn Phân loại triệu chứng trong phân loại lớn là “Ngoài ra” và nhập một triệu chứng đơn giản vào trường triệu chứng chi tiết.

   
 15. QTôi nên làm gì nếu sản phẩm tôi có không có trong danh sách khi đăng ký A/S?

  Việc bổ sung sản phẩm có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Trung tâm khách hàng (1644-0990).

   

Woojin Plaimm CEO : Kim Ik-hwan
Address : Woojinplaimm-ro 100, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
FAX : +82 043-543-1420
TEL : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.