Giới thiệu công ty

Speed Club

Câu lạc bộ tốc độ là gì?

Cài đặt ứng dụng Woojin Plaimm Speed Club.

Tư vấn kỹ thuật và tiếp nhận A/S với các chuyên gia ép phun sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi,
Từ kiểm tra trạng thái tiến độ theo thời gian thực đến truy vấn lịch sử kết quả dịch vụ
Bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ đa dạng và tiện lợi.

Quy trình dịch vụ khách hàng

 • STEP1

  스피드 서비스 절차 아이콘

  Tiếp nhận đăng ký thông tin ứng dụng
  SPEED CLUB

 • STEP2

  스피드 서비스 절차 아이콘

  Tư vấn kỹ thuật với các chuyên gia kỹ thuật, máy ép phun

 • STEP3

  스피드 서비스 절차 아이콘

  Phân công kỹ sư phụ trách

 • STEP4

  스피드 서비스 절차 아이콘

  Chẩn đoán và sửa chữa tại chỗ của kỹ sư phụ trách

 • STEP5

  스피드 서비스 절차 아이콘

  Hoàn thành dịch vụ nhanh chóng

Vận hành Phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp

상황실1 상황실2

Thông qua ứng dụng di động Speed club bạn có thể theo dõi việc tiếp nhận A/S theo thời gian thực, đồng thời phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp cũng được vận hành để cung cấp dịch vụ hiệu quả.
Các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực luôn ở chế độ chờ và các kỹ sư kỹ thuật thích hợp được chỉ định thông qua các cuộc họp thời gian thực.

※Bạn có thể kết nối với Phòng chăm sóc khách hàng tổng hợp theo số điện thoại 1644-0990

Các tính năng và lợi ích của Speed Club

 • Tham vấn chuyên gia theo lĩnh vực

 • kiểm tra trạng thái tiến độ theo thời gian thực

 • ra cứu lịch sử dịch vụ và quản lý đơn giản

Thông tin về dịch vụ Speed Club

Xuất phát để cung cấp A/S (After Service) ngay lập tức

Chuyên gia AS của Woojin Plaimm ngay lập tức kiểm tra tình hình qua điện thoại và xuất phát để mang lại thuận tiện cho khách hàng.

Điều hành nhóm chuyên trách B/S (Before Sevice)

Chúng tôi đang cố gắng cải thiện năng suất của khách hàng bằng cách thường xuyên kiểm tra tình trạng của sản phẩm thông qua các chuyến thăm thường xuyên và cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật.

Hỗ trợ ứng dụng di động

Thông qua ứng dụng, bạn có thể kiểm tra tiến độ A/S trong thời gian thực để có thể quản lý một cách có hệ thống.

Kéo dài thời gian bảo hành chất lượng cho các bộ phận chính cụ thể

Chúng tôi thực hiện kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng trên các bộ phận chính để kéo dài thời gian sửa chữa miễn phí trong trường hợp bất thường.

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.