Trung tâm PR

Catalogue

Catalogue

Tải xuống danh mục sản phẩm

Giới thiệu mô hình

Dòng A5

Danh mục Máy ép phun Woojin Plaim Series A5.

Dòng G5

Đây là danh mục dòng G5 của Woojin Plaim.

Dòng VH

Đây là danh mục các dòng máy ép phun VH của Woojin Plaim.

Dòng nhiều màu

Máy ép phun Woojin Plaim Danh mục dòng nhiều màu.

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.