Giới thiệu sản phẩm

Dòng sản phẩm

Máy ép phun Woojin Plaimm

Woojin Plaimm có nhiều loại sản phẩm với lực ép phun từ 50 đến 4.300 tấn, chẳng hạn như dòng A5, loại thủy lực, dòng G5, và máy ép vi bọt vật lý áp suất thấp (Super-Foam).

Dòng A5
Dòng G5
Dòng VH
Dòng nhiều màu
Super-Foam

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.