Giới thiệu công ty

CI

Ý TƯỞNG

Niềm đam mê là từ khóa quan trọng trong nhận diện thương hiệu của Woojin Plaimm.

Công ty cổ phần Woojin Plaimm chỉ chuyên tâm vào sản xuất máy ép phun trong suốt một phần tư thế kỷ, đang chuyển đổi thành công ty hàng đầu toàn cầu, không ngừng tạo ra các giá trị và tiêu chuẩn mới với sự 'nhiệt huyết' vì một tương lai tốt đẹp hơn của công nghệ, khách hàng và nhân loại.

Kiểu logo

  • <Kiểu logo tiếng Hàn>
  • <Kiểu logo tiếng Hàn>
  • <Kiểu logo tiếng Anh,>

HỆ THỐNG MÀU SẮC

Màu sắc chính của logo Woojin là Woojin Orange (Cam) và Woojin Red (Đỏ), và các màu phụ được thêm vào bên cạnh màu chính để áp dụng cho các phương tiện khác nhau như tài liệu quảng cáo và bản in. Sử dụng sai lệch màu sắc sẽ làm biến dạng hình ảnh hoặc làm yếu hiệu ứng truyền thông, vì vậy cần phải thận trọng. Chúng tôi thể hiện màu sắc dựa trên từng mã màu trong các hướng dẫn này.

Orange

RGB R 254 / G 43 / B 18

CMYK C 0 / M 84 / Y 88 / K 0

Pantone 1788C

Red

RGB R 181 / G 12 / B 16

CMYK C 0 / M 95 / Y 100 / K 29

Pantone 484C

Dark Gray

RGB R 45 / G 52 / B 55

CMYK C 23 / M 2 / Y 0 / K 77

Pantone 432C

Dim Gray

RGB R 82 / G 87 / B 89

CMYK C 11 / M 1 / Y 0 / K 64

Pantone 431C

Light Gray

RGB R 176 / G 176 / B 176

CMYK C 0 / M 0 / Y 0 / K 31

Pantone Cool gray 6C

Màu chính
Màu phụ

BIỂU TƯỢNG MÀU SẮC

Màu chính

Màu phụ

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.