Giới thiệu công ty

Triết lý quản trị

Triết lý quản trị,

Chúng tôi tập trung khả năng của mình để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại thông qua quản trị toàn cầu theo định hướng chất lượng, tôn trọng các giá trị của con người, công nghệ và win-win.(sự sáng tạo)

 • Khách hàng

 • Chất lượng

 • Đôi bên cùng có lợi

 • Con người

Khách hàng là trung tâm(cốt lõi) của chúng tôi

 • Tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào việc nhận sự hỗ trợ(sự ủng hộ)của khách hàng và duy trì chúng, Sự sống còn của chúng tôi được đảm bảo bằng sự hài lòng của khách hàng.
 • Chúng tôi đánh giá tất cả các vấn đề trong bộ phận và chức vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm và mang lại giá trị tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi.

 • Chất lượng là niềm tự hào của công ty chúng tôi với tư cách là công ty công nghệ sản xuất thiết bị công nghiệp chính xác.
 • Chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình mọi lúc, mọi nơi thông qua quản trị theo định hướng chất lượng.
 • Để đạt được giá trị tốt nhất, phải mạnh dạn đầu tư phát triển công nghệ và kiểm soát chất lượng hoàn hảo, đồng thời duy trì chính sách chất lượng cao và giá thấp.

Đôi bên cùng có lợi là nguồn cội của động lực tăng trưởng bền vững.

 • Chúng ta đang được đặt trong nhiều mạng lưới của con người và vật chất nên chúng ta không thể mong đợi bất kỳ sự tăng trưởng nào nếu không có sự tôn trọng và quan tâm đối với chúng.
 • Sức mạnh tổng hợp có thể được tạo ra bằng cách giao tiếp và hợp tác với tất cả các bên liên quan của công ty để tạo ra cảm giác cộng đồng dưới tên gọi “chúng tôi”.
 • Muốn vậy, ban lãnh đạo phải đảm bảo chia sẻ công nghệ liên tục và quản trị đôi bên cùng có lợi, đồng thời bảo vệ tất cả các bên liên quan thông qua hoạt động kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Con người là tài sản tốt nhất.

 • Việc giành được trái tim của khách hàng và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, trên hết là do con người thực hiện.
 • Vì tương lai của tổ chức phụ thuộc vào tư duy và năng lực của mỗi nhân viên, ban lãnh đạo cần chủ động giáo dục và nhân rộng khả năng của các nhân viên, và các nhân viên trong tổ chức không được lơ là trong việc nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng của mình.

Chiến lược trung và dài hạn

Công nghệ cốt lõi

Sở hữu bằng sáng chế liên quan đến công nghệ hàng đầu của máy ép phun

Đẩy mạnh khai thác thị trường

Tiếp thị khác biệt theo mô hình và khu vực, thực hiện chiến lược, Đảm bảo thị phần số 1

Cơ sở hạ tầng R&D

Sở hữu nhân lực nghiên cứu xuất sắc, nghiên cứu công nghệ tiên tiến

Hoàn tất đầu tư thiết bị

Thực hành quản trị chất lượng tại các địa điểm kinh doanh mới

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.