Giới thiệu công ty

Tầm nhìn

TOP5TOÀN CẦU

Đạt được sự tăng trưởng về chất lượng vào năm 2025 và lọt vào Top 5 Toàn cầu
01

Chiến
lược tiếp thị

02

Chiến
lược đầu tư

03

Chiến
ược kỹ thuật

04

Chiến
ược đổi mới

Tăng cường khả năng dẫn đầu thị trường
Tiếp thị & Mở rộng kênh bán hàng toàn cầu

Sở hữu công nghệ máy ép phun thế hệ thứ
(Bám sát công nghệ vào những máy ép phun thế hệ tiếp theo)

Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Mở rộng thị phần thông qua tích cực đầu tư trước
Thành lập thêm pháp nhân sản xuất ở nước ngoài

Duy trì các tỷ lệ tài chính lành mạnh

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.