Giới thiệu công ty

Cơ sở ở nước ngoài

  • Cơ sở trong nước
  • Cơ sở ở nước ngoài
  • Pháp nhân
  • Chi nhánh

Woojin Plaimm hỗ trợ bán hàng và dịch vụ tại địa điểm gần nhất của khách hàng.

Cơ sở trong nước: Văn phòng kinh doanh tại trụ sở chính (1) / Văn phòng kinh doanh tại các khu vực (8) / Trung tâm bán hàng khu vực (3) / Chi nhánh bán hàng khu vực (6)

Cơ sở ở nước ngoài: Pháp nhân(4) / Chi nhánh (17) / Đại lý (12) / tất cả 42 quốc gia 29 địa điểm tại

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.