팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Woojin Plaimm

dẫn đầu về Máy ép nhựa.(ngành công nghiệp ép nhựa)

1
12

Quản trị toàn cầu tập trung vào công nghệ

Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành trung tâm thế giới về máy ép phun.
Dựa trên công nghệ vững chắc của Woojin, chúng tôi đang tăng thị phần của mình và để trở thành Woọin bắt kịp với thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu(để Woojin vươn xa tầm thế giới trong thời đại toàn cầu hóa), chúng tôi đã thành lập các văn phòng kinh doanh trên khắp thế giới và nỗ lực đi tiên phong trong những thị trường mới.

  • Woojin Plaimm

    Sản phẩm tùy chỉnh
  • Woojin Plaimm

    Phun, đúc chính xác
  • Woojin Plaimm

    Chất lượng cao cấp

Giám đốc điều hành Woojin Plaimm : Kim Ik Hwan
Địa chỉ : 100 Woojin Plaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
Fax : +82 043-543-1420
Điện thoại : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.