เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

SNS 채널

SNS 채널

  • 페이스북
  • 유튜브
  • 네이버블로그
  • 링크드인

ประธานกรรมการอูจินไพร์ม : คิม อิก ฮวัน
ที่อยู่ : 100 อูจินไพร์มโร ชังอันมยอน โพอึนกู ชุงพุค (28913)
แฟกซ์ : +82 043-543-1420
โทรศัพท์ : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.