แนะนำผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องฉีดพลาสติกอูจินไพร์ม

อูจินไพร์มมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มีแรงยึด 50 ถึง 4,300 ตัน เช่น ซีรี่ส์ A5, ประเภทไฮดรอลิก, ซีรี่ส์ G5 และเครื่องฉีดพลาสติกไมโครโฟมแรงดันต่ำ

Serie de A5
Serie de G5
Serie de VH
Serie de múltiples colores
Super-Foam

ประธานกรรมการอูจินไพร์ม : คิม อิก ฮวัน
ที่อยู่ : 100 อูจินไพร์มโร ชังอันมยอน โพอึนกู ชุงพุค (28913)
แฟกซ์ : +82 043-543-1420
โทรศัพท์ : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.