แนะนำบริษัท

วิสัยทัศน์

GLOBAL TOP5

เติบโตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2025 และเข้าสู่ 5 อันดับแรกของโลก
01

Marketing
Strategic

02

Investment
Strategic

03

Technical
Strategic

04

Investment
Strategic

Market Leadership การเสริมสร้าง
การขยายช่องทางการตลาดและการขายทั่วโลก

เทคโนโลยีเครื่องฉีดพลาสติกรุ่นใหม่ที่ปลอดภัย
การปรับปรุงบริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค

การขยายส่วนแบ่งการตลาดผ่านการลงทุนล่วงหน้าเชิงรุก
ก่อตั้งบริษัทการผลิตในต่างประเทศเพิ่มเติม

การรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ประธานกรรมการอูจินไพร์ม : คิม อิก ฮวัน
ที่อยู่ : 100 อูจินไพร์มโร ชังอันมยอน โพอึนกู ชุงพุค (28913)
แฟกซ์ : +82 043-543-1420
โทรศัพท์ : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.