แนะนำบริษัท

ปรัชญาการบริหาร

ปรัชญาการบริหาร

เรามุ่งเน้นไปที่ความสามารถของเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับมนุษยชาติผ่านการบริหารจัดการระดับโลกที่มุ่งเน้นคุณภาพซึ่งเคารพในคุณค่าของผู้คน,เทคโนโลยีและชนะ - ชนะ

 • ลูกค้า

 • คุณภาพ

 • วินวิน

 • บุคคล

ลูกค้าคือศูนย์กลางของเรา

 • อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและรักษาสิ่งนั้นเอาไว้
  ความอยู่รอดของเรายังรับประกันได้จากความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น
 • เราเชื่อว่าทุกเรื่องมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในแผนกและตำแหน่ง
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและให้คุณค่าสูงสุดกับความพึงพอใจของลูกค้า

คุณภาพคือความภาคภูมิใจของเรา

 • คุณภาพเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทของเราในฐานะบริษัททางเทคโนโลยีที่ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำ
 • เรารับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราทุกที่ทุกเวลาผ่านการจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ
 • เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าสูงสุดต้องมีการลงทุนอย่างกล้าหาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
  การควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบและต้องรักษานโยบายด้วยคุณภาพสูงและราคาย่อมเยาว์

วินวิน คือที่มาของกลไกการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • เนื่องจากเราอยู่ในเครือข่ายของมนุษย์และทางด้านวัตถุที่หลากหลาย
  เราจึงไม่สามารถคาดหวังการเติบโตใด ๆ
 • ในแง่ของสายงานที่ให้เกียรติและเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้นได้
  การทำงานร่วมกันสามารถสร้างขึ้นได้จากการสื่อสารและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท เพื่อสร้างความรู้สึกของกลุ่มก้อนที่เรียกว่า“ เรา”ขึ้นมา
 • ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารจึงต้องดูแลให้มีการแบ่งปันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการจัดการที่เ
  ป็นประโยชน์และปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดผ่านการดำเนินธุรกิจที่ดีและโปร่งใส

คนคือทรัพย์สินที่ดีที่สุด

 • การชนะใจลูกค้าและการผลิตสินค้าคุณภาพสูงนั้นทำได้ดีกว่าสิ่งอื่นใดคือบุคคล
 • เนื่องจากอนาคตขององค์กรขึ้นอยู่กับความคิดและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนผู้บริห
  ารจึงควรริเริ่มในการศึกษาและเพิ่มพูนความสามารถของสมาชิกและสมาชิกในองค์กรไม่คว
  รประมาทในการเพิ่มความฝันและความปราถนาของตนเอง

พลังงานขับเคลื่อนระยะกลางถึงระยะยาว

เทคโนโลยีหลัก

สิทธิบัตรเทคโนโลยีชั้นนำของเครื่องฉีดพลาสติก

เปิดใช้งานการพัฒนาการตลาด

ความแตกต่างทางการตลาดแต่ละโมเดลและแต่ละภูมิภาค,การส่งเสริมกลยุทธ์
การครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1

โครงสร้างพื้นฐาน R&D

กำลังคนด้านการวิจัยที่ยอดเยี่ยม
การวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง

การลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกเสร็จสมบูรณ์

ฝึกฝนการจัดการคุณภาพในแหล่งธุรกิจใหม่

ประธานกรรมการอูจินไพร์ม : คิม อิก ฮวัน
ที่อยู่ : 100 อูจินไพร์มโร ชังอันมยอน โพอึนกู ชุงพุค (28913)
แฟกซ์ : +82 043-543-1420
โทรศัพท์ : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.