แนะนำบริษัท

สำนักงานในประเทศ

  • สำนักงานในประเทศ
  • สำนักงานในต่างประเทศ
  • บริษัท
  • สาขา

อูจินไพร์ม สนับสนุนการขายและบริการในจุดที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด

สำนักงานในประเทศ : สำนักงานใหญ่สำนักงานขาย (1) / สำนักงานขายภูมิภาค (8) / ศูนย์ขายภูมิภาค (3) / สาขาการขายภูมิภาค (6)

สำนักงานในต่างประเทศ : บริษัท (4) / สาขา (17) / ตัวแทน (12) / 42 แห่งใน 29 ประเทศ

ประธานกรรมการอูจินไพร์ม : คิม อิก ฮวัน
ที่อยู่ : 100 อูจินไพร์มโร ชังอันมยอน โพอึนกู ชุงพุค (28913)
แฟกซ์ : +82 043-543-1420
โทรศัพท์ : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.