Trung tâm khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng tìm kiếm câu hỏi của bạn

Nếu không có câu hỏi bạn đang tìm?

Câu hỏi thường gặp Danh sách

 1. QLàm cách nào để in báo giá sau khi hoàn tất báo giá trực tuyến?

  Bạn có thể nhấp vào nút Lưu PDF trên màn hình Hoàn tất báo giá và mở tệp để in.

   
 2. QGiá đã bao gồm chi phí phụ tùng và thiết bị ngoại vi trong giá niêm yết chưa?

  Phụ tùng, thiết bị ngoại vi và các chi phí khác là riêng, 

  và nếu bạn có thắc mắc, vui lòng truy cập nút [Yêu cầu tư vấn mua hàng] trên màn hình Hoàn tất báo giá và đi đến chi nhánh văn phòng kinh doanh.

   
 3. QVui lòng cho tôi biết sự khác biệt giữa báo giá nhanh và báo giá chi tiết.

  Báo giá nhanh có thể được nhận ngay cả khi bạn không đăng nhập và bạn có thể kiểm tra thông tin như thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm và số lượng mô hình cơ bản.

  Báo giá chi tiết có thể được nhận khi bạn đăng nhập và bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm, giá của cấu hình cơ bản, v.v., cũng như thông tin lựa chọn tùy chọn và số lượng tùy chọn.

   

Woojin Plaimm CEO : Kim Ik-hwan
Address : Woojinplaimm-ro 100, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk (28913)
FAX : +82 043-543-1420
TEL : +82 043-540-9000
E-mail : info@wjpim.com

Copyright © 2020 WOOJINPLAIMM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.